MIT, Harvard, Yale, Stanford ve Daha Fazlası Bilgisayarınızda

Richard Ludlow’un MIT Matematik profesörü Gilbert Strang ile ortaklaşa çalışması ile dünya üzerindeki herkes ABD’deki en iyi eğitime internet üzerinden ulaşabilecek. İkilinin Mart ayı sonunda tamamladığı ‘tüm dersi internette verme’ denemesi kısa sürede diğer üniversitelerden de destek gördü. 2009-2010 yılı güz akademik dönemin kısa bir süre önce sona ermesiyle de eşsiz bir bilgi hazinesi oluştu.Time Dergisi’nin 2009 yılının en iyi siteleri arasında 9’uncu seçilen Academic Earth sitesi, internet üzerinde sanal bir üniversite görevi görüyor. Astronomi’den Biyoloji’ye, Bilgisayar Mühendisliği’nden Siyasi Bilimler’e tam 24 branşta site kullanıcıları diledikleri tüm dersleri başından sonuna kadar izleyebiliyor.

Ntv’nin haber sitesinde gördüğüm bu haberden sonra merak edip siteye üye oldum. Gerçeketen çok güzel bir arşiv oluşturulmuş. İlgilenenler BURAYA bakabilirler.

Xilinx ML506 İpuçları – 1

Bir süredir Xilinx ML506 ile cebelleşiyordum. Aslında bu “bir süre” kavramı oldukça uzun olmakla birlikte her zaman aynı yoğunlukta dikkatimi verdiğim söylenemez. Her neyse. Bu naçizane deney kartımız ML506 namı diğer “ömür törpüsü”  oldukça çok donanım içeren tabiri caizsse, ufacık tefecik içi dolu turşucuk kıvamında bir kart. Üzerinde yok yok. Ayrıntılarını öğrenmek isteyenler BURAYA bakabilirler. Neyse gelelim sadece. Bu kart üzerinde ekran sürmek için kullanılan Chrontel üretimi CH7301C serisi bir ekran sürücü var. Kendileri aslen bir “DVI Transmitter”. Bu arkadaşı iki temel durumda kullanmak mümkün:

 • DVI
 • VGA

DVI mevzusuna şimdilik girmiyorum, şu an önemli olan VGA biçimindeki kullanım. Altera’nın DE2-70’ne kıyasla biraz daha zorlayan bir sürücü yongası bu CH7301C. En önemli fark şu; bu yonganın siz gerekli tüm bağlantıları yaptığında çalışacağnı zannetmeyin. Zira bu mereti kullanmak için ilk olarak bir “hazırlık” aşamasından geçmek gerekiyor. İki adımda özetlersek :

 • Yongayı etkinleştir: Bu adımda I2C yöntemi ile yongayla haberleşip belli başlı komutlar vermemiz gerekiyor.
 • Bilgiyi Gönder: Bu adımda ise şöyle bir güzelliğimiz var; her renk kanalı için ayrı veri girişi yok. Tek girişimiz 12 bitlik bir veri hattı. Buraya gönderilecek veriler belirli şartları sağlamak zorunda. Bu şartlar da bir önceki adımda verilen komutlara göre değişiklik gösterebilir.Bu yüzden CH7301’e ait kullanım klavuzunu yalayıp yutmanız en iyi çözüm.

1. Tasarım Aşamasında Dikkat Edilecekler

 • CH7301C’yi inceldeğinizde iki adet clk girişine sahip olduğunu göreceksiniz. Bu yonga öntanımlı ayarlarda iki clk (saat çifti) girişi ile çalışıyor ama i2c üzerinden göndereceğiniz komutlar ile tek clk girişi ile de çalışabilir. Buradaki önemli nokta normalde çift clk ile 25 MHZ ‘de çalışacaksanız, tek clk kullandığınızda hızınızı 2’ye katlamalısınız yani bu durumda 50 MHZ olmalı ve yongaya renk bilgilerini bu hıza göre göndermelisiniz.
 • Tek clk kullanımında hızınızı ikiye katlasanızda ekran yönetim işaretleri için (hsync,vsync) temel hızınız yine (çözünürlüğe bağlı olarak) normal hızınızdır.
 • I2C ile haberleşirken , yonga ile haberleşmeniz bittiğinde mutlaka I2C hattını (hem bilgi ,hemde saat) ‘1’ konumuna çekin.
 • İşinizin kolaylaşmasını isterseniz anahtar kelimeler DCM ve ODDR. Bunları bir inceleyin. Ne için kullanacağınızı anlarsınız.

2. I2C (IIC) ile Haberleşme Safhası

 • Bu adımda lütfen ama lütfen kullanım klavuzunu ve uygulama notlarını yalayıp yutmuş olun.
 • Benim örnek çalışmamda hedeflediğim amaç VGA biçimnde 640×480 @60Hz çözünürlükte ekran sürmekti. Bu yüzden vereceğim bilgiler bu ayarlara göredir. Belirttiğim çözünürlükte çalışmak için:

Register Adresi

Bilgi

Amaç

1CH

0x00

Çift clk kullan @ 25.125 MHZ

21H

1FH

0X09

0x80

RGB bypass mode

RGB Biçim bilgisi(IDF Mod= 0)

48H

0x19(Test Mode)

0x18(normal)

0x19 olursa ekranda renkli çubuklar görünecektir. Yongayı denemek için kullanılabilir. Diğer durumda verdiğiniz bilgi işlenir.

49H

0x00

Yongayı etkinleştir (Power On)

I2C ile haberleşme de hazır yazılmış I2C kodları bulmak mümkün. Opencore sitesinde ,yanlış hatırlamıyorsam 3-4 tane kod pakedi mevcut. Kolay bir şey isterseniz aşağıdaki kodları uygun şekilde değiştirerek kullanabilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim hazır kod istemeyin. Size yolu gösterdim, gerisi size ait.

GÜNCELLEME : Kullandığım eklentiden dolayı aşağıdaki kodda bazı yerler yanlış çıkmış.

--------------------------------------------------------------------------------
-- File:    i2c.vhd
-- Description: Simple I2C controller.
-- History:   Felix Bertram, 2002jan11, Created.
--------------------------------------------------------------------------------
 
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
 
entity ValI2C is
	port (
		-- clocks & reset
		clk24: in std_logic;
		reset: in std_logic;
		-- dynamic data from external units (token wrd)
		val:  in std_logic_vector(7 downto 0); -- value
		idx:  out std_logic_vector(7 downto 0); -- index
		-- i2c bus
		sda:  out std_logic;
		scl:  out std_logic
		);
end ValI2C;
 
--------------------------------------------------------------------------------
architecture bhv of ValI2C is
	------------------------------------
	-- basic structure
	--   note: data field is used for constants or value-indices
	type i2cE is (start, stop, const, wrd);
	type i2cT is record
		tag: i2cE;
		data: std_logic_vector(7 downto 0);
	end record;
 
	------------------------------------
	-- Crystal CS43L43 control sequence
	--   i2c start condition
	--     i2c address= 001000, R/nW= 0
	--       memory address pointer
	--       volume data
	--   i2c stop condition
	type seqT is array(0 to 9) of i2cT;
	constant seq: seqT:= (
	(start, x"00"),
	(const, "0010000" & '0'),
	(const, x"04"), -- 04h Channel A Digital Volume Control
	(wrd,  x"00"),
	(stop, x"00"),
	--
	(start, x"00"),
	(const, "0010000" & '0'),
	(const, x"05"), -- 05h Channel B Digital Volume Control
	(wrd,  x"00"),
	(stop, x"00")
	);
 
	------------------------------------
	-- clock divider and sequencing
	signal  idxSeq:     integer range seqT'low to seqT'high;
	signal  idxBit:     unsigned(3 downto 0);
	signal  idxCyc:     unsigned(1 downto 0);
	signal  clkdiv:     unsigned(8 downto 0);
	signal  clkp1a, clkp1b: std_logic;
	signal  clken:     std_logic;
	------------------------------------
	-- transmit data
	signal  txd:   std_logic_vector(8 downto 0);
	constant txdstart: std_logic_vector(8 downto 0):= "111000000"; -- I2C start pattern
	constant txdstop: std_logic_vector(8 downto 0):= "000000111"; -- I2C stop pattern
begin
 
	-- ic2 clock divider, approx 100kHz
	process(clk24, reset)
	begin
		if reset= '1' then
			clkdiv<= (others=> '0');
			clkp1b<= '0';
		elsif rising_edge(clk24) then
			clkdiv<= clkdiv + 1;
			clkp1b<= clkp1a;
		end if;
	end process;
	clkp1a<= clkdiv(clkdiv'left);
	clken <= clkp1a and not clkp1b;
 
	----------------------------------------------------------------------------
	-- create i2c timing
	----------------------------------------------------------------------------
 
	-- i2c clock cycle counter: 4 cycles per bit
	--      |___ _______________ ________
	--   sda  |___X_______________X________
	--      |    _______     ____
	--   scl  |_______/    \_______/
	--      |
	--   phase | 0 / 1 / 2 / 3 / 0 / 1 / 2 / ...
	process(clk24, reset)
	begin
		if reset= '1' then
			idxCyc<= "00";
		elsif rising_edge(clk24) then
			if clken= '1' then
				if idxCyc/= "11" then idxCyc<= idxCyc + 1;
				else         idxCyc<= "00"; end if;
			end if;
		end if;
	end process;
 
	-- i2c bit counter: 9 bits per token (8 data + 1 ack)
	process(clk24, reset)
	begin
		if reset= '1' then
			idxBit<= x"8";
		elsif rising_edge(clk24) then
			if clken= '1' and idxCyc= 3 then
				if idxBit/= x"8" then idxBit<= idxBit + 1;
				else         idxBit<= x"0"; end if;
			end if;
		end if;
	end process;
 
	-- i2c sequence counter: see seqT definition
	process(clk24, reset)
	begin
		if reset= '1' then
			idxSeq<= seqT'high;
		elsif rising_edge(clk24) then
			if clken= '1' and idxCyc= 3 and idxBit= 8 then
				if idxSeq/= seqT'high then idxSeq<= idxSeq + 1;
				else            idxSeq<= 0; end if;
			end if;
		end if;
	end process;
 
	----------------------------------------------------------------------------
	-- create i2c clock and data
	----------------------------------------------------------------------------
 
	-- create data address
	idx<= seq(idxSeq).data;
 
	-- select byte to transfer, send out bits msb first
	process(clk24, reset)
	begin
		if reset= '1' then
			txd<= (others=> '1');
		elsif rising_edge(clk24) then
			if clken= '1' and idxCyc= 0 then
				if idxBit= 0 then
					case seq(idxSeq).tag is
						when start => txd<= txdstart; 						when stop => txd<= txdstop; 						when const => txd<= seq(idxSeq).data &amp; '1'; -- const + ack 						when wrd  => txd<= val &amp; '1';       -- value + ack
					end case;
				else
					txd<= txd(7 downto 0) &amp; '-';
				end if;
			end if;
		end if;
	end process;
	sda<= txd(8);
 
	-- select clock to transfer, send out clock
	process(clk24, reset)
	begin
		if reset= '1' then
			scl<= '1'; 		elsif rising_edge(clk24) then 			if clken= '1' then 				case seq(idxSeq).tag is 					when const | wrd=> scl<= idxCyc(0) xor idxCyc(1); 					when start=>    scl<= not(idxBit(3) or idxBit(2)); 					when stop=>    scl<= idxBit(3) or idxBit(2);
				end case;
			end if;
		end if;
	end process;
 
end bhv;

Yapmak Ya Da Yapamamak :)

Bundan önceki yazımda her hafta sonu en azından siteyi güncelliyeceğimi yazmıştım. Her zaman olduğu gibi işler asla öngörüldüğü şekliyle gitmediği için siteyi güncelleyemedim. Geçen hafta Ankara’da idim. Bir ÜDS şenliğinde 🙂 arkadaşlarla Ankara’yı gezmiş oldum. Tabi dizüstü bilgisayarımı da kardeşime kaptırınca 😀 bilgisayarsız kaldım. Bir de üzerine yeni okul dönemi eklenince işler iyice sıkılaştı. Kısaca öngörülerde bir hata payı bırakmak gerektiğini yine tecrübe etmiş oldum.

İlk iş olarak kendime idareten bir bilgisayar toplamaya başladım. Tamamiyle fiyat/başarım hedefine dayalı olarak yaptığım bir listeye bağlı kalarak bir bilgisayar oluşturdum. Sanırım önümüzdeki 3 gün içinde parçalarım elime geçmiş olacak. O zaman en azından evden internete girmek için bir makinem olacak. Şimdilik ev arkadaşlarımın bilgisayarlarına çökmüş 🙂 durumdayım.

Yeni yazılarda görüşmek üzere. Farkındayım VHDL ile ilgili düşündüğüm yazı dizisini bir türlü ilerletemedim ama hala yapmam gerekenler listesinde bulunduğunu bilmenizi isterim -eğer varsanız- ey okurlar.

Havadan Sudan

Bugün baktımda uzun zaman olmuş yeni yazılar yazmayalı. Muhtemelen bunda benim tembelliğimin etkisi, gündelik telaşelerin etkisinden daha fazla. Temmuz ayından sonraki ağıstos ayı daha çok kişisel koşuşturmacalarım ile geçti. Kısaca özetlersek, bu hayatta en önemli şey sağlık. Ağustos ayı daha çok bunla geçti, neyse ki herşey yolunda şimdi.

Eylül ayı genelde hep hüzünle anılır ya da bir şeylerin bitişi ile. Sonbaharın etkisi olsa gerek. Fakat farklı bir açıdan bakarsak eylül ayı genelde başlangıç ayıdır. Okulların başladığı aydır dolayısıyla pek çok şehir için hareketliliğin ayıdır. Ben de bu ayı başlangıç olarak düşünüp bazı değişiklikler yapmaya başladım. İlk olarak odamı ve kitaplığımı düzenledim. Oldukça dağınık bir adam için fazlasıyla düzenli bir odaya kavuştum 😉 tabi ki yeni başlangıçlar için oda düzenimi de değiştirdim ki bana kalırsa oldukça hoş oldu. Kitaplık ise başlı başına ayrı bir dert. Düzenlemesi, taşıması oldukça zahmetli ama eğlenceli. En büyük sıkıntım dergilerimi arşivlemekle alakalı. Yaklaşık 13 yıllık Bilim & Teknik Dergisi arşivimin yaklaşık 8 yılı kutuların içinde kuyutu bir yerde duruyor. Anneme kalsa hepsini atmaya niyetli  🙂  fazlasıyla yer kaplıyor. Bir de bu dergilere eklenen bilgisayar dergilerini sayarsak oldukça hacimli bir dergi arşivim oluştu. Biraz daha yerleşik bir hayata geçersem dergilerim tekrar güneş yüzü görebilecek.

Bir diğer değişim kararım bu site ile alakalı. Baktım ki çok ihmal ediyorum bu işi bir düzene koymaya karar verdim. En azından haftada bir kaç yazı eklemeliyim diye düşünüyorum. Bu iş içinse en güzel olarak hafta sonlarını seçtim. Umarım bu düzene uyabilirim.

Ben ve benim gibi gününün büyük kısmını bilgisayar karşısında geçirenler için bir diğer önemli konu da egzersizler. Bilgisayar karşısında kalmak fena halde hamlatıyor insanı. Ramazan ayından sonra dostlarla basket maçlarına başlıyoruz oldukça eğlenceli olacak. Önceden de ara ara oynuyorduk ama bunları da bir düzene koymak ziyadesiyle faydalı olacaktır.

Düzenleme yapmak aslında çok önemli değilde, düzeni sürdürmek daha zor. Bakalım zaman ne gösterecek. Gece gece bu kadar lak lak yeter. Eylemlerim sürecek. Belki bir gün okuyan birileri olur 😀

INISTA 2009

Bu yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi bünyesinde düzenlenen INISTA 2009’daydık. Tek yıllarda uluslararası düzenlendiği için bu yıl çeşitli ülkelerden katılımcılar mevcuttu. Genel olarak güzel bir etkinlik oldu. Gerek ilgimi çeken konular gerekse tanıştığım yeni kişiler benim adıma gayet güzel bir kazanç oldu. Karadeniz zaten başlı başına bir güzellik olduğu için bu konu üzerinde fazla durmuyorum ama hakikaten Karadeniz Bölgesi ayrı bir dünya ve güzellik.Toplamda 3 gün süren etkinlik boyunca oturumlardan sonra çeşitli geziler düzenlendi. Aslında daha önce gittiğim yerler olduğu için ilk defa gitmenin heyecanı yoktu üzerimde ama aynı yerleri tekrar görmek yine de güzeldi. Sümela Manastırı ve Uzungöl görülmesi gereken yerler kesinlikle. Bu arada karadeniz bölgesine gidecek olanlara uyarı, fazlasıyla nemli bir yer. Bol miktarda tişört alın yanınıza :).

Tek sıkıntım sanırım FPGA konusunun pek bilinmeyişi oldu. Yaptığım sunumda bulunan katılımcıların çoğu için uzak bir konu olduğu için ve de benim anlatımımdaki beceriksizlikten 🙂 dolayı pek geri besleme alamadım. Sanırım bundan sonra yapacağım sunumlarda FPGA’nın ne olduğu konusuna daha geniş bir yer ayırıp asıl konuyu ondan sonra anlatmalıyım.Arkadaşım da yaptığı sunumda aynı sıkıntıyı yaşadı. Tecrübe tecrübedir demişler. Kendi sunumumdan bir kaç kareyi aşağıda koymak suretiyle kendimi deşifre edeyim 🙂

IMG_0427

IMG_0431